Feed aggregator

แพทย์เตือนวัยรุ่น ไม่เล่น ‘ฝันหวานกดหลับ’ ชี้เสี่ยงตาย อันตรายถึงชีวิต

HFocus - Tue, 12/12/2017 - 15:36

กรมการแพทย์เตือนวัยรุ่นเล่น “ฝันหวานกดหลับ” เสี่ยงตาย อันตรายถึงชีวิต ชี้ผู้ปกครองคอยดูแลเข้มงวด พร้อมงดการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ เพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า การเล่นที่เรียกว่า ฝันหวานกดหลับ เเละมีอีกหลายชื่อ เช่น choking game, pass-out challenge, fainting game, space cowboy เป็นต้น เป็นการเล่นของวัยรุ่นที่ระบาดไปทั่วโลก ซึ่งเป็นการเล่นที่อันตรายอาจถึงแก่ชีวิตได้และไม่ควรทำตามเป็นอย่างยิ่ง วิธีการ คือ ให้เพื่อนหายใจเข้าออกลึกๆ ช้าๆ และยืนเบ่งท้อง แล้วให้เพื่อนอีกคนไปกดหน้าอก ซึ่งการกระทำเช่นนี้จะทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนเข้าหัวใจได้และทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองลดลง จนเกิดอาการหมดสติ สาเหตุที่ทำให้หมดสติเกิดจาก 2 กลไกหลัก คือ 1. การหายใจเข้าออกลึกๆ ยาวๆ ทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดต่ำลง ส่งผลให้มีอาการชาตามตัว หน้ามืดวิงเวียน และทำให้เกิดภาวะเลือดเป็นด่างซึ่งจะทำให้ความดันต่ำลงได้ง่าย 2.การกลั้นหายใจและเบ่ง และการกดหน้าอกหรือท้อง ทำให้เลือดเข้าหัวใจได้ลดลง จึงไปเลี้ยงสมองลดลงเช่นกัน จนนำไปสู่การหมดสติ และเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ เกิดจากอาจล้มศีรษะกระแทกพื้น เกิดบาดแผลรุนแรงหรือเลือดออกในสมอง หากสมองขาดออกซิเจนนาน อาจส่งผลให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์หรืออัมพาตได้ การกดหน้าอกรุนแรงที่ผิดวิธีอาจทำให้กระดูกซี่โครงหักรุนแรงและเป็นอันตรายต่อปอดและหัวใจ และที่สำคัญอาจทำให้หัวใจหยุดเต้นได้

หากพบเหตุการณ์ที่มีคนเล่นเช่นนี้แล้วเกิดอาการหมดสติ วิธีการช่วยเหลือ คือ ต้องจับนอนราบกับพื้นโดยเร็วเพื่อให้หัวใจสูบฉีดเลือดไปสู่สมองได้ดีขึ้น ซึ่งจะทำให้กลับมาคืนฟื้นสติโดยเร็ว แต่หากไม่ฟื้นไม่หายใจและคลำชีพจรไม่ได้ ให้เริ่มการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ทันที อย่างไรก็ตามการป้องปรามเป็นสิ่งที่ดีที่สุด คือ การที่ผู้ปกครองคอยดูแลไม่ให้เด็กเล่นที่อันตรายเช่นนี้และงดการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์เพื่อไม่ให้เกิดการลอกเลียนแบบต่อไป

Categories: Health

ชง สธ.ประกาศวาระ zero tolerance เกิดความรุนแรงใน รพ.ต้องไม่จบแค่ ‘ขอโทษ’

HFocus - Tue, 12/12/2017 - 14:26

อาจารย์แพทย์ รามาฯ ถอดบทเรียนแนวทางจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาลของต่างประเทศ ระบุ ผู้บริหารจำเป็นต้องลงทุนสร้างระบบรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เสนอ สธ.ประกาศวาระ zero tolerance เมื่อเกิดความรุนแรงกับบุคลากรต้องไม่จบแค่การขอโทษ โรงพยาบาลสหรัฐฯ ทดลองตั้งเครื่องจับโลหะในห้องฉุกเฉิน 6 เดือน พบคนปืน 33 ราย มีดอีกกว่า 1 พัน

พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา

พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวในเวทีเสวนาหัวข้อ “ทางออก แก้ไข ป้องกันและแก้ปัญหา วิกฤต ความรุนแรงในโรงพยาบาล ER ในโรงเรียนแพทย์ และการจัดระเบียบ” ภายใต้งานสัมมนา “วิกฤต คุกคาม ความรุนแรงในโรงพยาบาล ทางออกคืออะไร” ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานบริการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตแพทย์ แพทยสภา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ตอนหนึ่งว่า ความรุนแรง (violent) เป็นอันตรายอย่างหนึ่งของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีทั้งการตบตีทำร้ายร่างกาย การใช้คำพูดด่าทอ หรือแม้แต่การโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ ส่วนตัวคิดว่ากระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ต้องประกาศจุดยืน zero tolerance เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับประกาศนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติ เพราะเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงแล้วจบลงด้วยการเอากระเช้ามาขอโทษ ถือเป็นการบั่นทอนความรู้สึกบุคลากรเป็นอย่างมาก

พญ.ยุวเรศมคฐ์ กล่าวว่า หากต้องการป้องกันความรุนแรงจำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ เริ่มต้นจากการวิเคราะห์สถานที่ทำงาน เช่น วอร์ด ห้องฉุกเฉิน ว่ามีโอกาสเกิดปัจจัยเสี่ยงอะไรได้บ้าง เมื่อวิเคราะห์แล้วก็นำความเสี่ยงนี้ไปวางแผนปรับปรุงเพื่อให้เกิด Patient and Personnel Safety (2P Safety)

สำหรับวิธีการวิเคราะห์ของต่างประเทศมีหลากหลาย ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์หาสาเหตุราก หรือ Root cause analysis : RCA โดยมีทั้งสิ้น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1.เมื่อเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้น ต้องเอาเรื่องราวกับช่วงเวลามาประกอบกัน เช่น เกิดเหตุอย่างไร เวลาเท่าไร 2.ย้อนกลับไปดูว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์ คือหากย้อนไปแก้ไขจุดนี้ได้แล้วจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น 3.แน่นอนว่าไม่มีอะไรอยู่ในกล้องวงจรปิดทั้งหมด ฉะนั้นต้องย้อนกลับไปฟังบุคลากรที่อยู่หน้างาน 4.วิเคราะห์ระบบว่าจุดไหนคือช่องโหว่ เช่น ช่วงเวลานี้บุคลากรน้อย ไม่เพียงพอต่อการอธิบายคนไข้ ก็ต้องไปแก้ไข 5.คิดอย่างสร้างสรรค์

นอกจากนี้ ยังมีหลักการที่เรียกว่า Bow Tie technic คือเวลาคิดค้นมาตรการจัดการความรุนแรงต่างๆ ต้องมองทั้งสองปีก คือ 1.มาตรการการป้องกัน ซึ่งมีรายละเอียดมากมาย เช่น อบรมบุคลากร การพูดคุยกับคนไข้ต้องยืนอยู่ห่างเป็นระยะทางเท่าไร กี่องศา ต้องมองจุดไหน ฯลฯ 2.เมื่อเกิดเหตุแล้วต้องมีแผนในการ response คือเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงแล้วต้องมีมาตรการในการจัดการ ไม่ใช่จบลงด้วยการขอโทษเพียงอย่างเดียว

พญ.ยุวเรศมคฐ์ กล่าวว่า เมื่อเราทำ RCA เสร็จ ก็ต้องมาวิเคราะห์ดูว่าปัจจัยเชิงระบบอะไรบ้างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเหตุความรุนแรง ซึ่งหลักการในการวิเคราะห์หลักๆ อาทิ 1.Organization องค์กรมีนโยบายอะไรหรือไม่ เช่น หลังเวลาราชการแล้วคนไข้จะไปกระจุกตัวอยู่ในห้องฉุกเฉิน ซึ่งมีผลการศึกษาระบุว่าห้องฉุกเฉินที่มีความแออัด และจุดที่มีพยาบาลน้อย จะเกิดความรุนแรงขึ้น ฉะนั้นต้องแก้ไขในจุดนี้ 2.Work Environment มีความปลอดภัยหรือไม่ 3.การศึกษาอบรมเพียงพอหรือไม่ เช่น เวลามีคนมาทำร้ายร่างกายเรา จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ หนึ่งคือกลุ่มที่ป่วยซึ่งจะมีความอดทนต่ำ หรือมีความคิดเลอะเลือนไป สองคือกลุ่มคนที่ตั้งใจจะมาก่ออาชญากรรม ตรงนี้เวลาคนที่เดินเข้ามาในโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้และสามารถมองออก

พญ.ยุวเรศมคฐ์ กล่าวอีกว่า ในเรื่องการวางระบบรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการทำงานนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องลงทุน และต้องมีนโยบายจากผู้บริหาร เช่น ในต่างประเทศมีกระจกกันกระสุน ถามว่าในวันนี้ประเทศไทยผู้บริหารพร้อมลงทุนตรงนี้แล้วหรือไม่ เพราะแน่นอนว่ามนุษย์มีข้อจำกัดต่างๆ เช่น คนตัวเล็กสู้คนตัวใหญ่ไม่ได้ คนมือเปล่าสู้คนมีอาวุธไม่ได้ ดังนั้นจึงต้องมีการออกแบบเพื่อช่วยลดข้อจำกัดของมนุษย์

ทั้งนี้ ขอยกตัวอย่างในต่างประเทศที่มีการวางหลักการในการออกแบบห้องฉุกเฉิน โดย 1.ต้องมีสัญญาณเตือน มีปุ่มกด มีสัญญาณของความช่วยเหลือฉุกเฉิน หรือมีระบบตรงไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2.มีเครื่องตรวจจับโลหะ โดยข้อมูลของโรงพยาบาลในดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา ภายหลังใช้เครื่องตรวจจับโลหะ 6 เดือน พบว่ามีผู้ที่พกปืนเข้ามาในห้องฉุกเฉิน 33 ราย พกมีด 1,324 ราย พกสเปย์ 97 ราย และคนอื่นๆ พบวัตถุอันตรายๆ เล็กๆ น้อยๆ จำนวนมาก และมีข้อมูลอีกว่าแพทย์ในห้องฉุกเฉินในสหรัฐอเมริกาต้องพกปืนมาทำงาน

3.มีกระจกกันกระสุน 4.ติดตั้งกล้องวงจรปิด 5.จัดทำ safe room สำหรับบุคลากรทางการแพทย์วิ่งเข้าไปหลบเมื่อเกิดภัย 6.ห้อง time out เป็นห้องควบคุมคนไข้ที่มีความเสี่ยงก่อความรุนแรง 7.เฟอร์นิเจอร์ต้องน้อยและไม่มีความเสี่ยง

Categories: Health

25 ไอเดียสุดล้ำของผู้คน ที่พิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่เราเคยคิดว่าไร้ประโยชน์!!

หมีขาว - Mon, 12/11/2017 - 13:34

ไอเดียเจ๋งๆ เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา และบางครั้งมันก็มาจากสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีประโยชน์ถึงเพียงนี้

 

ชม 25 สุดยอดไอเดีย ของคนที่เปลี่ยนสิ่งธรรมดาให้กลายเป็นสุดยอดของใช้

 

บังโคลนขวดน้ำ

 

เก้าอี้รถเข็น

 

บารากุโฮมเมด

 

เตาย่างจิ๋วแต่แจ๋ว

 

หลอดไฟตกแต่งบาร์

 

เปลี่ยนคอมพิวเตอร์เก่าเป็นจระเข้

 

โคมไฟเก๋ๆ

 

เสื้อเกราะ

 

กระจกนักกีฬา

 

ตู้เย็น

 

โคมไฟช้อน

 

เตาที่ทำจากเครื่องซักผ้าเก่า

 

โคมไฟมือถือ

 

กลอง+หลอดไฟ

 

ตัวช่วยในการหิ้วถุง

 

ใช้แทนอิฐ

 

เชิงเทียน

 

แกนกระดาษชำระมีประโยชน์มากกว่าที่คิด

 

ล้อรถ

 

อาร์ตมาก

 

กีตาร์จากเกมคอนโซล

 

กระถางดอกไม้

 

ไดโนเสาร์รักษ์โลก

 

โซฟากระป๋องน้ำอัดลม

 

กล่องเก็บเนย

 

ที่มา: Brightside

The post 25 ไอเดียสุดล้ำของผู้คน ที่พิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่เราเคยคิดว่าไร้ประโยชน์!! appeared first on Meekhao หมีขาว มีข่าวมาเล่าให้ฟัง.

Categories: NEWS Feed

24 การค้นพบสุดมหัศจรรย์ ที่จะปลุกจิตวิญญาณความเป็นนักสำรวจในตัวคุณ!!

หมีขาว - Mon, 12/11/2017 - 12:46

เมื่อครั้งยังเป็นเด็กเชื่อว่าหลายคนคงเคยฝันอยากเป็นนักสำรวจ นักโบราณคดี หรือผู้ค้นพบอะไรบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และบางครั้งความฝันนั้นก็ยังซ่อนอยู่ลึกๆ ไม่เคยหายไปจากจินตนาการของเรา

 

และนี่คือ 24 สุดยอดการค้นพบ ที่แสนน่าอิจฉาจนเราเองก็อยากเป็นผู้ค้นพบสิ่งเหล่านี้บ้างเหมือนกัน

 

ซากฟอสซิลโทรศัพท์ Nokia

 

ใบโคลเวอร์ในต้นไม้

 

ที่เก็บสมบัติของกระรอก

 

รอยเท้าแมวบนกระเบื้องโรมันจากค.ศ.200

 

ชั้นถนนในอินเดียแนโพลิสตลอด 108 ปี

 

แหวนแต่งงานที่คุณพ่อทำหายไปเมื่อ 15 ปีก่อน

 

ได้พิซซ่า 2 ชิ้นในกล่องที่ควรจะมีแค่ชิ้นเดียว

 

ช่างภาพผู้ค้นพบต้นไม้ยักษ์

 

ตื่นมาพบกับความมึนงง

 

ผู้ที่เพิ่งค้นพบว่ามีหนูตัวเล็กซ่อนอยู่ในรองเท้าตลอดทั้งวัน

 

ค้นพบเหรียญเก่าแก่จากปี 1930s-1960s

 

พบผู้บุกรุกห้องครัว

 

ผู้ค้นพบธนบัตร 10 ดอลลาร์

 

บ้านของพ่อมด

 

กิ้งก่าที่ดูเหมือนมังกรจิ๋วในอินโดนีเซีย

 

ลูกบอลที่สุนัขค้นพบทั้งหมด

 

แมวจอมแสบชอบขโมยยางรัดผม และนี่คือสิ่งที่พบเมื่อย้ายบ้าน

 

กลับบ้านไปพบกับคุณพ่อที่กำลังใช้ไดร์เป่าผมเป่า “กา” ให้แห้ง

 

พบภาพเก่าแก่ที่ดูเหมือนแฮร์รี่ พอตเตอร์ ในร่างผู้หญิง

 

ลูกกอล์ฟในต้นไม้

 

เซอร์ไพรส์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่

 

กรุสมบัติของเจ้าเหมียว

 

รู้แล้วว่าจะหาซื้อนิมบัส 2000 ได้ที่ไหน

 

เกาะเล็กๆ ของเหล่าสิ่งมีชีวิต

 

ที่มา: Brightside

The post 24 การค้นพบสุดมหัศจรรย์ ที่จะปลุกจิตวิญญาณความเป็นนักสำรวจในตัวคุณ!! appeared first on Meekhao หมีขาว มีข่าวมาเล่าให้ฟัง.

Categories: NEWS Feed

อดีตแฟนใจร้ายพาสุนัขไปปล่อยทิ้ง ชายใจดีจึงอาสาขับรถ 1,300 ไมล์พามันกลับบ้าน!

หมีขาว - Mon, 12/11/2017 - 11:25

 

เมื่ออดีตแฟนใจร้ายนำน้องหมามาปล่อยทิ้ง แต่มันก็ได้เจอกับคนแปลกหน้าผู้แสนใจดีที่จะพามันกลับบ้าน

 

นี่คือเรื่องราวน่าเศร้าที่แปรเปลี่ยนเป็นความประทับใจ ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

 

เรื่องราวเริ่มต้นจากมีผู้พบสุนัขพันธุ์ผสมพิทบูลตัวหนึ่งร่อนเร่พเนจรอยู่ริมถนนในแมริแลนด์

 

เจ้าสุนัขที่น่าสงสารถูกนำตัวไปยัง Caroline County Humane Society เพื่อตรวจสอบว่ามันมีชิปฝังอยู่หรือไม่

 

โชคดีที่เมื่อตรวจสอบแล้วก็พบว่ามันมีชิป แต่ข้อมูลในชิประบุว่าบ้านของมันอยู่ที่เมืองวิชิทอ รัฐแคนซัส ซึ่งอยู่ห่างจากแมริแลนด์เกือบ 1,300 ไมล์

ทางมูลนิธิรีบโทรศัพท์ติดต่อกับเจ้าของ และได้รับฟังถึงเรื่องราวการผจญภัยของมัน

 

เจ้าของซึ่งเป็นผู้หญิงบอกว่าเจ้าสุนัขมีชื่อว่า “ซิมบ้า” และขณะที่มันกำลังท่องเที่ยวไปกับอดีตแฟนหนุ่มของเธอ เธอกับแฟนก็เกิดเหตุทะเลาะจนเลิกรากันไป

 

อดีตแฟนหนุ่มที่เสียใจต้องการแก้แค้นเธอด้วยวิธีการที่โหดร้ายให้เธอใจสลายเหมือนกับเขา

 

เขาไม่ยอมรับโทรศัพท์จากเธอที่ต้องการโทรมาถามว่าซิมบ้าอยู่ไหน จากนั้นก็พามันมาปล่อยไว้ริมถนนในรัฐแมริแลนด์ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอก็พยายามอย่างหนักที่จะตามหามัน

 

เธอดีใจมากที่ได้รับการติดต่อจากมูลนิธิว่าพวกเขาพบซิมบ้า แต่ยังไม่สามารถเดินทางมารับมันได้ เนื่องจากมีงานประจำและมีลูกๆ ที่ต้องดูแล

 

แต่เมื่อชายหนุ่มใจดีผู้มีนามว่า Zach Holt ได้ฟังเรื่องราว เขาก็อาสาพาซิมบ้ากลับไปส่งถึงบ้าน!

 

แซคบอกว่าเขามีเวลาว่างเหลือเฟือเพราะต้องทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์แค่ช่วงสุดสัปดาห์ จึงอาสาพาซิมบ้าไปส่งโดยไม่ขอรับสิ่งตอบแทนใดๆ

 

ทางมูลนิธิรู้สึกซาบซึ้งใจมาก จึงขอให้แซครับเงินค่าน้ำมันรถและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเล็กๆ น้อยๆ

และในที่สุดซิมบ้าก็ได้เดินทางกลับบ้าน ด้วยความช่วยเหลือของชายผู้มีจิตใจดีงามคนนี้!

 

ที่มา: LifeBuzz

The post อดีตแฟนใจร้ายพาสุนัขไปปล่อยทิ้ง ชายใจดีจึงอาสาขับรถ 1,300 ไมล์พามันกลับบ้าน! appeared first on Meekhao หมีขาว มีข่าวมาเล่าให้ฟัง.

Categories: NEWS Feed

17 วีรกรรมของบรรดาคุณพ่อคุณแม่ ที่ใช้ชีวิตล้ำยุคเหมือนวาร์ปมาจากปี 3017!!

หมีขาว - Mon, 12/11/2017 - 10:50

ขณะที่เรากำลังอยู่ในปี 2017 และกำลังจะก้าวเข้าสู่ปี 2018 ใครบางคนก็ได้ใช้ชีวิตล้ำหน้าไปไกลนับพันปี

 

17  ที่สุดแห่งวีรกรรมของบรรดาคุณพ่อคุณแม่ ที่ใช้ชีวิตล้ำยุคไปถึงปี 3017

 

คุณแม่ที่ตัดต่อหน้าตัวเองเป็นภาพ GIFs

 

คุณพ่อที่ไม่จำเป็นต้องถือว.

 

คุณแม่ที่เอาแก้วไวน์แช่ตู้เย็น จะได้ไม่ต้องผสมน้ำแข็งให้เสียรสชาติ

 

นวัตกรรมของคนติดซอส

 

คุณพ่อที่ไม่ต้องกลัวโดนบ่นเรื่องกินเบียร์อีกต่อไป

 

ไม่ต้องกลัวร้อน

 

การชมสุริยุปราคาแบบ 3017

 

คุณแม่ยุคใหม่ไม่ต้องถือให้เมื่อย
 

I'm out here chilling in 2017 and my mom is in 3017 #loretta pic.twitter.com/9x3SISRH0y

— Alyssa Alda (@alyssa_alda) June 27, 2017

 

นอนดูสบายเลย

 

คุณแม่จากยุค 3017 ที่ผสมซีเรียล 3 แบบเข้าด้วยกัน

 

เสื้อ DIY ของคุณพ่อ
 

y'all livin in my 2017, my dad livin in 3017 pic.twitter.com/HoqRxJmZRA

— Austin Roa (@AustinRoa) June 17, 2017

 

ไม่ต้องมัดถุงอีกต่อไป

 

คุณพ่อที่ใช้ทีวีส่งข้อความ

 

เมื่อแอร์เสีย

 

คุณพ่อที่ใช้เข็มขัดรัดรอบศีรษะ เพื่อไถข้างให้ได้ทรงสุดเท่

 

การแยกขยะเริ่มต้นจากบ้านของเรา

 

โทรศัพท์มือถือที่ไม่ต้องใช้มือถือ

 

ที่มา: BuzzFeed

The post 17 วีรกรรมของบรรดาคุณพ่อคุณแม่ ที่ใช้ชีวิตล้ำยุคเหมือนวาร์ปมาจากปี 3017!! appeared first on Meekhao หมีขาว มีข่าวมาเล่าให้ฟัง.

Categories: NEWS Feed

11 เหตุการณ์ช็อกโลก ที่ถูก “ถ่ายทอดสด” และออกอากาศผ่านทางโทรทัศน์!!

หมีขาว - Mon, 12/11/2017 - 10:25

“การถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์” ย่อมทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ และบางครั้งข้อผิดพลาดนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นโศกนาฎกรรม ตำนาน หรือเหตุการณ์ที่น่าจดจำที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการโทรทัศน์เลยทีเดียว

 

ตีแผ่ 11 เหตุการณ์ช็อกโลก ที่ถูกถ่ายทอดผ่านทางโทรทัศน์แบบสดๆ

 

นักการเมืองชาวญี่ปุ่น “อิเนจิโร อาซานูมะ” ถูกลอบสังหารด้วยดาบซามูไร โดย Otoya Yamaguchi หนุ่มวัย 17 ปี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 1960

 

ขณะที่กำลังโปรโมทรายการ WrestleMania นักแสดงตลก ริชาร์ด เบลเซอร์ก็ขอให้ ฮัลค์ โฮแกน ใช้ท่ามวยปล้ำกับเขา แต่เมื่อถูกทำให้หลับและล้มลง ศีรษะของริชาร์ดก็ฟาดกับพื้นจนแตก

 

นักแสดงตลก Tommy Cooper เกิดอาการหัวใจวายขณะที่กำลังแสดงมายากลทางโทรทัศน์เมื่อวันที่ 15 เมษายน 1984 ขณะที่เขาล้มลงทุกคนก็คิดว่าเป็นเพียงการแสดง แต่หลังจากนั้นเขาก็เสียชีวิต

 

Sanal Edamaruku ท้าให้ Surinder Sharma ผู้นับถือลัทธิตันตระ ใช้พลังพิเศษปลิดชีพเขา แต่หลังจากพยายามอยู่หลายชั่วโมงก็ไม่สำเร็จ Surinder อ้างว่าเทพเจ้าที่ Sanal นับถือกำลังปกป้องเขา จนกระทั่ง Sanal บอกว่าเขาไม่เคยนับถือเทพเจ้าองค์ใด

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 1974 Christine Chubbuck ผู้ประกาศข่าวประจำสถานีโทรทัศน์ WXLT-TV เมืองซาราโซตา กล่าวว่า “คุณกำลังจะได้รับชมการฆ่าตัวตาย” จากนั้นก็หยิบปืนขึ้นมายิงทะลุศีรษะของตนเอง

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 1956 รายการ I Have a Secret ได้เชิญ Samuel J. Seymour บุคคลสุดท้ายที่ยังมีชีวิตที่อยู่ในเหตุการณ์การลอบสังหารประธานาธิบดีลินคอล์น Samuel เผยว่าขณะนั้นเขาอายุแค่ 5 ขวบ และได้เห็น “จอห์น วิลค์ส บูธ” ผู้ลงมือสังหาร กระโดดลงจากระเบียงจนข้อเท้าหักต่อหน้าต่อตา

 

มีการถ่ายทอดสดการประหารชีวิต “นิโคไล เชาเชสกู” อดีตผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์โรเมเนีย และภรรยา Elena ในวันคริสต์มาสเมื่อปี 1989

 

ในปี 2011 มีการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการผ่า “เนื้อคน” ออกมาจากบริเวณแก้มก้นและท้องน้อย เพื่อนำมาปรุงอาหาร และรับประทานต่อหน้าผู้คนมากมาย

 

วันที่ 20 สิงหาคม 1987 นาย Gary Stollman พร้อมอาวุธปืน BB gun เดินออกมาข่มขู่ผู้ประกาศ David Horowitz ให้อ่านบทความเกี่ยวกับ CIA และเอเลี่ยนที่เขาเขียนขึ้นมาเอง

 

นักมวยปล้ำ Owen Hart ตกลงมาจากเพดานสูง 78 ฟุตและกระแทกเข้ากับเทิร์นบัคเกิล ในศึก Over the Edge เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 1999 ของ WWF (หรือ WWE ในปัจจุบัน) และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

 

วันที่ 17 ตุลาคม 1989 ไม่กี่วินาทีก่อนเริ่มเกมที่ 3 ของการแข่งขัน World Series ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.9 ที่ Bay Area และถูกถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์

 

ที่มา: BuzzFeed

The post 11 เหตุการณ์ช็อกโลก ที่ถูก “ถ่ายทอดสด” และออกอากาศผ่านทางโทรทัศน์!! appeared first on Meekhao หมีขาว มีข่าวมาเล่าให้ฟัง.

Categories: NEWS Feed

สธ.ชื่นชม 3 ผลงานเด่นเขตสุขภาพที่ 2 ‘แฮปปี้มันนี่ รพ.สร้างสุข บันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ’

HFocus - Mon, 12/11/2017 - 09:53

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชื่นชม 3 ผลงานเด่นเขตสุขภาพที่ 2 สามรถนำไปประยุกต์ใช้และเป็นต้นแบบการดำเนินงานในหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งสู่ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

พญ.มยุรา กุสุมภ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมแพทย์, นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 ประกอบด้วย 5 จังหวัดได้แก่ จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ที่ โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

พญ.มยุรา กล่าวว่า นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ จนถึงศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูง มีระบบส่งต่อภายในเครือข่าย เกิดการดูแลแบบเบ็ดเสร็จ เพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำ ภายใต้สโลแกน “บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี”

พญ.มยุรา กล่าวต่อว่า เขตสุขภาพที่ 2 ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่เป็นการดำเนินงานที่น่าชื่นชม 3 เรื่องได้แก่

1.แฮปปี้มันนี่ ของโรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก ปัญหาการเงินเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยที่เป็นหนี้นอกระบบ โดยเปิดรับเจ้าหน้าที่ที่เป็นหนี้เข้ารับการอบรมปรับทัศนคติเกี่ยวกับการเงิน ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย จัดตั้งคลินิกการเงินจัดการหนี้สร้างวินัยการเงินการออม และปลดหนี้นอกระบบให้ผู้ที่ผ่านการประเมินโดยไม่คิดดอกเบี้ย ให้ผ่อนจ่ายคืนในอัตราที่เหมาะสม ผลการดำเนินงานพบว่าเจ้าหน้าที่มีความสุขขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น ไม่พึ่งพาหนี้นอกระบบ

2.โรงพยาบาลสร้างสุข โดยเขตสุขภาพที่ 2 ดำเนินการไปแล้ว 2 โรงพยาบาลได้แก่ โรงพยาบาลท่าสองยาง จ.ตาก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดยโรงพยาบาลคำนึงถึงผู้รับบริการและตัวผู้ปฏิบัติ ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆอาทิ การสื่อสารอย่างสันติ การพัฒนาจิตใจให้เป็นวิถีเพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวันมีการจัดกิจกรรมเช่น สร้างสุขก่อนเริ่มงาน สุขสำราญก่อนกลับบ้าน ประชุมแบบมีส่วนร่วม ป้ายเตือนสติ เป็นต้น ผลการดำเนินงานทำให้ผู้มารับบริการพึงพอใจมากขึ้น จำนวนร้องเรียนน้อยลง ได้รับคำชื่นชมจากผู้รับบริการทั้งต่อหน้าและทางสื่อออนไลน์

3.โครงการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลและสารสนเทศงานอุบัติเหตุ จังหวัดสุโขทัย โดยใช้โปรแกรม (JOC2016) จัดเก็บและบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น สามารถกรอกข้อมูลในระบบได้รวดเร็วและคล่องตัว นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและจุดที่เกิดเหตุมาแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

นอกจากนี้เขตสุขภาพที่ 2 ยังมีการพัฒนาด้านเชิงระบบการจัดการ เช่น การทำแผนการลงทุนระยะยาว แผนการจัดการกำลังคนระยะยาวทั้งเขตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการทำงานมีการดำเนินงานคัดกรองผู้ป่วยไตวายเพื่อป้องกันและชะลอการป่วยไตวายเรื้อรัง การคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจกป้องกันการตาบอดป้องกันและลดการเสียชีวิตทารกแรกเกิด เป็นต้น

Categories: Health

สธ.ชื่นชมพยาบาล รพ.สุราษฯ รีบช่วยชีวิตผู้ป่วยก่อน ขณะแต่งหน้าเตรียมเข้าพิธีวิวาห์

HFocus - Mon, 12/11/2017 - 09:45

กระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมพยาบาลสาวที่ช่วยชีวิตผู้ป่วยหมดสติ แม้ในขณะที่กำลังแต่งหน้าเตรียมเข้าพิธีแต่งงาน

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะโฆษกกระทวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่า นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีและชื่นชมเป็นอย่างมากกับพยาบาลสาวที่กำลังเตรียาตัวเข้าพิธีแต่งงาน โดยเห็นชีวิตผู้ป่วยสำคัญกว่า ซึ่งต่อมาทราบชื่อว่านางสาวสุภาวิตา ทองใหญ่ หรือน้องเบ พยาบาลวิชาชีพประจำอยู่หอผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมประสาทชาย โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ซึ่งขณะที่กำลังแต่งหน้าอยู่ที่ร้านนั้นได้มีเจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยอ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช มารับตัวผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินชาวไทย อายุ 60 ปี นอนแน่นิ่ง แขนขาเกร็ง ไม่รู้สึกตัว จึงได้ขอเข้าไปช่วยเหลือ ได้กดหน้าอก เพื่อกระตุ้น และเรียกอยู่หลายครั้งผู้ป่วยก็ไม่ตอบสนองและจากการตรวจเบื้องต้นพบว่า ชายดังกล่าวมีระดับออกซิเจนในเลือดต่ำ ชีพจรเต้นเร็วความดันสูง ซักประวัติจากญาติทราบว่าพบมีหลายโรคผู้ป่วยเป็นลมชักเกร็ง เนื่องจากพักผ่อนน้อยมีสภาวะเครียดจากโรคประจำตัว จึงให้การปฐมพยาบาลไปตลอดทางด้วยการให้อ๊อกซิเจน ดูอาการอย่างใกล้ชิด ขณะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ทำให้ผู้ป่วยปลอดภัย

นพ.โอภาส กล่าวว่า ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆ ที่เกิดขึ้น ขอชื่นชมในการทำหน้าที่ ด้วยจิตบริการ ที่พร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยให้รอดพ้นจากการเสียชีวิต แม้จะไม่ใช่ในเวลาและสถานที่ที่ต้องทำงาน นับเป็นตัวแทนของวิชาชีพ ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็นและทราบข่าว โดยทางกระทรวงสาธารณสุขจะได้ส่งจดหมายแสดงความชื่นชมและขอบคุณไปยังพยาบาลท่านนี้ต่อไป

Categories: Health

รมว.กต.ชี้หลักประกันสุขภาพไทยเป็นจุดเด่นของประเทศไม่แพ้การท่องเที่ยว-อาหาร

HFocus - Mon, 12/11/2017 - 09:35

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคาดที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติรับข้อเสนอของไทยให้วันที่ 12 ธ.ค.ของทุกปีเป็น “วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล” (International UHC Day) ชี้ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยถือเป็นจุดเด่นไม่แพ้การท่องเที่ยว-อาหาร ได้รับการยกย่องอย่างสูงจากนานาชาติ สมควรที่คนไทยจะภูมิใจและช่วยกันสร้างการรับรู้ในวงกว้าง

นายดอน ปรมัตถ์วินัย

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า การประชุมสมัชชาสหประชาชาติในปีนี้ ประเทศไทยในฐานะประธานกลุ่ม Foreign Policy and Global Health Initiative หรือ FPGH (ประกอบด้วย 7 ประเทศ ได้แก่ บราซิล นอร์เวย์ ฝรั่งเศส เซเนกัล แอฟริกาใต้ อินโดนีเซีย และ ไทย) ได้เสนอร่างข้อมติต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติให้ทุกวันที่ 12 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล (International UHC Day) โดยเชื่อว่าที่ประชุมจะรับข้อมติดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการรับรองถึงความสำคัญของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและตอกย้ำถึงบทบาทของฝ่ายสาธารณสุขทั่วโลกไม่เฉพาะแค่เมืองไทยอย่างเดียว

นายดอน กล่าวว่า ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage : UHC) ของไทย ถือเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของประเทศไม่แพ้เรื่องการท่องเที่ยว อาหาร มวยไทย ฯลฯ แต่การรับรู้อาจจะยังน้อย อาจจะเฉพาะในวงการสาธารณสุขเท่านั้น ซึ่งระบบนี้ไม่ใช่ว่าประเทศไหนก็ทำได้ ต้องมีความพร้อม ทั้งบุคลากร ความตั้งใจจริง มีงบประมาณระดับหนึ่ง และมีการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ให้เกิดเป็นจริง ดังนั้นจึงเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งของไทยในการเผยแพร่จุดเด่นดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักในเวทีระหว่างประเทศว่าไทยที่เป็นประเทศระดับกลางของโลกก็ยังมีจุดเด่นทางด้านการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งชักชวนให้ประเทศต่างๆ เอาแบบอย่างที่ดีไปใช้ ซึ่งหากทำได้กว้างขวางขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อประชาชนในประเทศนั้นๆ

ทั้งนี้ การดำเนินการที่ผ่านมาของไทย ได้ร่วมสนับสนุนและเสนอข้อมติในเรื่อง UHC ให้ได้รับการรับรองในเวทีระหว่างประเทศต่างๆ เช่น การประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 58 เมื่อปี 2548 และสมัยที่ 64 เมื่อปี 2554 ไทยได้ร่วมสนับสนุนข้อมติเรื่อง UHC เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการส่งเสริมเรื่องหลักประกันสุขภาพให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น รวมทั้งในปี 2555 ไทยในฐานะสมาชิกกลุ่ม FPGH ยังร่วมกันจัดทำข้อมติเรื่อง UHC เพื่อผลักดันผ่านที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 67 ให้UHC เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งกำหนดให้ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติจัดทำ UHC ภายในประเทศตนให้สำเร็จในปี 2573

“เราได้เสนอในเวทีระหว่างประเทศให้มีข้อมติต่างๆ เพื่อสนับสนุนเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิ่งเหล่านี้ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี หลายประเทศยังพูดกันอย่างชัดเจน ทางเลขาธิการสหประชาชาติก็รู้ถึงบทบาทนี้ของไทย หรือ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ก็เช่นกัน รวมทั้งท่านผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ทั้งคนก่อนและคนปัจจุบันก็รับรู้ถึงบทบาทนี้ของไทยเป็นอย่างดี ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ อีกทั้งยังได้ไปกล่าวถ้อยแถลงในกิจกรรมคู่ขนานระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในเดือน ก.ย. 2558 ด้วย” นายดอน กล่าว

สำหรับการดำเนินการในขั้นต่อไป กระทรวงการต่างประเทศจะร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดัน UHC อย่างเข้มข้น แข็งขันและยั่งยืนมากขึ้น ทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินการของไทยในเวทีระหว่างประเทศและในภูมิภาคอาเซียน เพื่อช่วยให้ประเทศอื่นสามารถบรรลุ UHC ได้ ตลอดจนการส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้โยกย้ายถิ่นด้วย เนื่องจาก 1 ใน 7 ของประชากรโลกเป็นผู้โยกย้ายถิ่นฐาน และไทยก็มีระบบบริการสาธารณสุขแก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่มีมาตรฐานและครอบคลุมทุกกลุ่ม เช่น การดูแลรักษาแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาในประเทศเสมอเหมือนคนไทย การช่วยพัฒนาศักยภาพประเทศเพื่อนบ้านในการดูแลด้านสุขภาพ เป็นต้น

“แม้ว่านโยบายการให้บริการผู้โยกย้ายถิ่นอาจจะแตกต่างตามกลุ่มและสถานะ แต่ในความเป็นจริงโรงพยาบาลจะให้บริการกับผู้โยกย้ายถิ่นในทุกกรณีบนหลักการด้านมนุษยธรรมโดยไม่คำนึงถึงสถานะทางกฎหมายของคนเหล่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่หายากสำหรับภูมิภาคต่างๆทั่วโลก เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พูดว่าเรามีปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชน ความจริงไม่มี เรามีล้นเต็มเปี่ยมด้วยซ้ำ นี่คือข้อที่เป็นรูปธรรมที่สามารถบอกกล่าวได้ในทุกแห่ง” นายดอน กล่าว

นายดอน กล่าวทิ้งท้ายว่า ความสำเร็จของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย ต้องยอมรับว่ามาจากทุกภาคส่วนที่ให้กำลังใจและสนับสนุนให้มีระบบเช่นนี้ แม้การดำเนินการจะไม่ใช่เงินจำนวนเล็กน้อย แต่รัฐบาลก็เห็นว่าคุ้มค่ามากว่าประชาชนทุกคนไม่ว่าจะแวดวงใดหรือยากดีมีจนแค่ไหนก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในด้านสุขภาพ เช่นเดียวกับการได้รับการยกย่องในด้านสาธารณสุขจากนานาประเทศก็ถือว่ามีค่ามาก เพราะเท่ากับยกย่องว่าไทยเป็นประเทศที่มีประชากรที่มีคุณภาพ คนที่มีคุณภาพเท่านั้นที่สามารถดูแลทุกข์สุขด้านสุขอนามัยต่างๆ ได้ เพราะฉะนั้นสมควรที่คนไทยจะภูมิใจในสิ่งที่รัฐบาลได้นำเสนอต่อโลกภายนอก และต้องช่วยกันพูดออกไปให้รับรู้ในวงกว้างมากขึ้น

Categories: Health

20 เหตุการณ์น่าทึ่ง เมื่อผู้คนร่วมแชร์ “ภาพที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับตนเอง!?”

หมีขาว - Mon, 12/11/2017 - 09:32

เมื่อผู้คนร่วมกันแชร์ภาพ “โมเมนต์ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับตนเอง แถมยังบันทึกภาพเอาไว้ได้อีกต่างหาก!?”

 

เรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับเราได้ทุกวัน แต่มีโอกาสน้อยมากที่เราจะสามารถถ่ายภาพวินาทีนั้นเอาไว้ได้

ชม 20 เหตุการณ์น่าทึ่งเมื่อผู้คนร่วมกันแชร์ “ภาพที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับตนเอง”

 

ชายคนหนึ่งกำลังพายเรือชิลๆ ในอ่าว Monterey Bay ก็มีผู้มาขออาศัยพักอยู่บนเรือชั่วคราว

 

เมื่อคุณขับรถเปิดหน้าต่างเพื่อกินลมชมวิว แต่ดันได้ผู้โดยสารเพิ่มมาอีก 1 ตัว

 

หญิงสาวที่แค่อยากถ่ายภาพกับเรือและท้องทะเล แต่โลมา 3 ตัวก็กระโดดขึ้นมาพอดี!

 

ภาพแต่งงานใบเก่าของญาติผู้ใหญ่ ที่มีจอห์นนี่ เดปป์ มาเล่นดนตรีให้ฟัง!?

 

คนที่กำลังนั่งเพลินๆ อยู่ริมระเบียง ก็เห็นกระรอกกลิ้งโดนัทผ่านมา

 

ข้อดีของการตื่นเช้า ก็คือคุณอาจได้เห็นสิ่งสวยงามก่อนใคร

 

คุณพ่อที่กำลังให้อาหารเสือ ก็โดนงับเข้าที่มืออย่างจัง

 

ม้าลายสองตัวที่มีลายเข้ากันได้พอดี

 

เมื่อวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมา แล้วพบกับบอลลูนที่แล่นลงจอดหน้าบ้าน

 

ภาพการล่าเหยื่อของนกอินทรีฮาร์ปีที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้ว

 

สายรุ้งสีชมพูวงใหญ่

 

เมื่อคุณถูกนกนางนวลโจมตีขณะที่กำลังเข้าห้องน้ำ

 

ไอศกรีมที่อยู่ในกรวยไอศกรีมในห่อไอศกรีม

 

ชายคนหนึ่งกำลังจะกลับบ้าน ก็พบกระต่ายของตัวเองอยู่ข้างรถ ทั้งที่บ้านของเขาอยู่ห่างไปหลายกิโล

 

แสงออโรร่า

 

ป้าย “ระวังสุนัขดุ” ที่มีแมวเหมียวเฝ้าอยู่

 

วันชิลๆ ของแมว

 

เมื่อคุณค้นพบยูนิคอร์นในขวดน้ำมัน

 

นกยักษ์

 

เป็ดบนปากนก

 

ที่มา: BoredPanda

The post 20 เหตุการณ์น่าทึ่ง เมื่อผู้คนร่วมแชร์ “ภาพที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับตนเอง!?” appeared first on Meekhao หมีขาว มีข่าวมาเล่าให้ฟัง.

Categories: NEWS Feed

สป.สธ.รับรางวัลประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐอันดับ 1 ระดับกรม

HFocus - Mon, 12/11/2017 - 09:31

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับรางวัลผลคะแนนสูงสุดในกลุ่มหน่วยงานภาครัฐระดับกรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ITA Award)

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ที่ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีและให้สัมภาษณ์ว่า ในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 5 รางวัล ประกอบด้วย

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2 รางวัล คือ รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่มีทั้งหมด 147 กรม และรางวัลหน่วยงานที่นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสจนประสบความสำเร็จ

ส่วนอีก 3 รางวัล ได้แก่ กรมการแพทย์มีคะแนนสูงอันดับ 9 กรมควบคุมโรคอันดับที่ 11 และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อันดับที่ 20

นพ.ยงยศ กล่าวต่อว่า ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมประกาศจุดยืนในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยใช้มาตรการ “3 ป. 1 ค.” คือ ปลูกและปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เข้มแข็ง ตามหลักธรรมาภิบาลการบริหารงานที่โปร่งใส ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์สำคัญในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข โดยมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ร่วมสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขอย่างจริงจัง โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต ลดความเสี่ยงในการทุจริต และทำหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริตโดยมี ช่องทางรับเรื่อง/แจ้งเบาะแสทางตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข หรือทางเว็บไซต์ https://www.stopcorruption.moph.go.th

Categories: Health

สบส.ชูนวัตกรรม ‘รถเข็นผู้ป่วยคุมการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ’

HFocus - Mon, 12/11/2017 - 09:26

สบส.จัดทำนวัตกรรมรถเข็นผู้ป่วยควบคุมการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ ด้วยชุดระบบการกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (HEPA FILTER) เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในการบริการผู้ป่วยของสถานพยาบาลที่เน้นความปลอดภัยและลดความเสี่ยงการติดเชื้อจากผู้ป่วย

นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่มีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการต่อวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคในผู้ป่วยโรคติดต่อและโรคติดเชื้อที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคที่ติดต่อได้จากการหายใจและการสัมผัส ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ป่วยหรือผู้มารอรับบริการ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกรม

สบส. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ และการส่งต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคติดเชื้อทางอากาศระหว่างแผนก จึงมีแนวคิดในการจัดทำนวัตกรรม “ต้นแบบรถเข็นควบคุมการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ” (Isolation wheelchair) ด้วยชุดระบบการกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (HEPA FILTER) โดยออกแบบให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในการบริการผู้ป่วยของสถานพยาบาลที่เน้นความปลอดภัยและลดความเสี่ยงการติดเชื้อจากผู้ป่วย

ที่ผ่านมาได้นำรถเข็นดังกล่าวไปทดสอบการใช้งานที่โรงพยาบาลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผลการทดสอบพบว่าผู้ป่วยที่นั่งรถเข็นสามารถหายใจได้อย่างสะดวก ไม่อึดอัด สามารถคุมทิศทางการไหลของอากาศได้เป็นอย่างดี และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นพ.ประภาส กล่าวต่อว่า รถเข็นผู้ป่วยควบคุมการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศแบบเคลื่อนที่ที่ได้ออกแบบโดยกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโรคจากผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีและสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มารับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย

ทั้งนี้โรงพยาบาลที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดรถเข็นผู้ป่วยควบคุมการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ ได้ที่กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 02 149 5680-91 ต่อ 1383 ในวันและเวลาราชการ

Categories: Health

ไทยกำจัดโรคเท้าช้างได้แล้ว แต่ยังพบในแรงงานข้ามชาติ ยันมีมาตรการคุมเข้มป้องกัน

HFocus - Mon, 12/11/2017 - 09:21

กรมควบคุมโรค เผยประเทศไทยมีมาตรการเข้มในการป้องกันควบคุมโรคเท้าช้าง ทั้งการตรวจโรคในแรงงานข้ามชาติ การจ่ายยารักษา และการเฝ้าระวังด้วยการเจาะเลือด เพื่อไม่ให้คนไทยป่วยด้วยโรคนี้ และไม่ให้โรคเท้าช้างกลับมาแพร่ในประเทศไทยอีก โดยหากมีการตรวจพบแรงงานข้ามชาติ ที่เข้ามาประเทศไทยมีเชื้อพยาธิโรคเท้าช้าง ทุกรายจะได้รับการรักษาทันที

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวการตรวจพบแรงงานข้ามชาติ มีเชื้อพยาธิโรคเท้าช้าง นั้น กรมควบคุมโรค ขอให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้รับประกาศว่าสามารถกำจัดโรคเท้าช้างได้แล้ว แต่ในแรงงานข้ามชาติยังคงพบเป็นโรคเท้าช้างอยู่ และมีแนวโน้มลดลงอย่างเป็นลำดับ เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านได้มีดำเนินการกำจัดโรคเช่นเดียวกัน

ข้อมูลล่าสุดในการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กันยายน – 29 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งหนึ่งในการตรวจนั้นมีโรคเท้าช้างรวมอยู่ด้วย โดยมีแรงงานชาวเมียนมาร์ที่ตรวจสุขภาพ จำนวน 75,379 ราย (ใน 64 จังหวัด) พบผู้มีเชื้อพยาธิโรคเท้าช้างเพียง 10 ราย (ไม่ปรากฎอาการใดๆ) โดยคิดเป็นอัตราการพบเชื้อน้อยมากเพียงร้อยละ 0.01 ซึ่งทุกรายได้รับการรักษาทันที

ทั้งนี้ โรคเท้าช้างที่พบในเมียนมาร์กับของประเทศไทย แม้จะเป็นชนิดเดียวกัน แต่มียุงพาหะคนละชนิด ยุงพาหะของเชื้อพยาธิโรคเท้าช้างในประเทศเมียนมาร์นั้นเป็นยุงรำคาญ แต่จากการสำรวจยุงในหลายพื้นที่พบว่ายุงรำคาญในประเทศไทยยังไม่ได้เป็นพาหะที่จะแพร่โรคเท้าช้างที่มากับชาวเมียนมาร์ อย่างไรก็ตาม ได้มีการติดตามรักษา เพื่อลดจำนวนเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าว และมีการเฝ้าระวังป้องกันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแรงงานเหล่านี้มีการเคลื่อนย้ายกลับไปประเทศ จึงมีโอกาสรับเชื้อเท้าช้างจากประเทศตนเองกลับมาอีก

นพ.สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้มีดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้คนไทยติดโรคเท้าช้างที่มากับแรงงานข้ามชาติ และไม่ให้โรคเท้าช้างกลับมาแพร่ในประเทศไทยอีก ดังนี้ 1.ตรวจโรคเท้าช้างในแรงงานข้ามชาติ ที่ขึ้นทะเบียนและให้การรักษาในรายที่ตรวจพบพยาธิโรคเท้าช้าง 2.จ่ายยาแก่กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ที่อยู่ในประเทศไทย ด้วยยาดีอีซี (DEC–Diethycarbamazine citrate) ทุก 6 เดือน และ 3.มีการเฝ้าระวังด้วยการเจาะเลือดและศึกษาทางกีฏวิทยาในพื้นที่ตัวแทน

สำหรับโรคเท้าช้าง เป็นโรคที่เกิดจากหนอนพยาธิและมียุงเป็นพาหะ ส่วนใหญ่ผู้ที่รับเชื้อพยาธิจะไม่แสดงอาการใดๆ ถ้าไม่ได้รับการรักษา จะมีการอักเสบเฉียบพลัน เป็นๆ หายๆ ของต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ ขาหนีบ จนกระทั่งมีความพิการแขน ขา อวัยวะเพศโตถาวร หลังจากได้รับเชื้อพยาธิไปแล้วประมาณ 3-5 ปี

หากมีข้อสงสัยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

Categories: Health

‘หมอจรัล’ ชี้หลักประกันสุขภาพไทยก้าวข้ามสิทธิ-ความยั่งยืน มุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

HFocus - Mon, 12/11/2017 - 09:10

“หมอจรัล” เผย “วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโลก” ก้าวย่างสำคัญของไทย มุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน “ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” สร้างความสมดุลผู้ให้และรับบริการ หลังก้าวข้ามประเด็น “สิทธิ” และ “ความยั่งยืน” ส่งผลการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไทยอยู่ระดับแถวหน้าของโลก

นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์

นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกล่าวเนื่องในวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโลก (Universal Health Coverage Day: UHC) วันที่ 12 ธันวาคม ว่า การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษา แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงแรกก่อนปี 2543 เป็นยุคของการเดินหน้าให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า นำมาสู่การพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อาทิ การพัฒนาสุขาภิบาลในด้านต่างๆ เช่น น้ำ อาหาร และพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรค ซึ่งในด้านการรักษาพยาบาลในช่วงนี้มีความพยายามเพื่อช่วยเหลือคนยากจนที่เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพโดยใช้ระบบอนาถา ช่วงต่อมาเป็นการพัฒนาระบบประกันสุขภาพเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการรักษาในกลุ่มที่มีอุปสรรค โดยมีโครงการบัตรสุขภาพ 500 บาทให้กับประชาชนที่สนใจ ก่อนเข้าสู่ในช่วงที่ 3 ยุคการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศคือการมี พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และจัดตั้ง “กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” กำหนดให้คนไทยทุกคนมีสิทธิเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็น

นพ.จรัล กล่าวว่า การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงที่ 3 ไม่เพียงทำให้คนไทย 48 ล้านคนที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพรองรับเข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง แต่ยังช่วยสร้างความเท่าเทียมด้านสุขภาพ เพราะทำให้คนยากจนได้รับการดูแลรักษาจากสิทธิประโยชน์ต่างๆ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพที่ใกล้เคียงกับระบบสวัสดิการข้าราชการและระบบประกันสังคม ขณะเดียวกันช่วยให้คนไทยไม่ต้องล้มละลายจากภาวะความเจ็บป่วยได้ โดยเฉพาะจากกลุ่มโรคค่าใช้จ่ายสูง ทำให้วันนี้สิทธิการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของคนไทย หากเปรียบเทียบกับนานาประเทศถือว่าเราอยู่ในระดับแถวหน้าของโลก

อย่างไรก็ตามแม้ว่าในช่วง 15 ปี ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะทำให้คนไทยมีสิทธิในการเข้าถึงบริการสุขภาพได้ แต่ที่อภิปรายกันมากคืองบประมาณสนับสนุน ซึ่งเชื่อว่าจะไม่กระทบจนถึงขั้นทำให้การเดินหน้าระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีปัญหาได้ เพราะคนไทย 48 ล้านคนได้ประโยชน์จากระบบนี้ จากการเข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุข ดังนั้นก้าวต่อไปคือต้องจัดโครงสร้างระบบให้เกิดความสมดุลระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการสุขภาพ โดยใช้กลไกใน พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 การรับฟังความเห็นจากผู้ให้และผู้รับบริการ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่จะนำสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงการยกระดับการให้และรับบริการ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ นำมาสู่ความยั่งยืนของระบบ

“เชื่อว่าวันนี้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่มีวันยกเลิกได้ เพราะเป็นนโยบายที่ประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนอย่างแท้จริงและมากที่สุด เป็นหลักประกันชีวิตมั่นคงและยั่งยืนที่รัฐให้กับประชาชน ทั้งยังเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมดำเนินงานกองทุน ขณะเดียวกันประชาชนมองว่าเรื่องนี้เป็นสวัสดิการที่ต้องได้รับจากภาครัฐ เพียงแต่ต้องร่วมกันพัฒนายกระดับโดยใช้กลไกการรับฟังความเห็นเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกัน” นพ.จรัล กล่าว

นพ.จรัล กล่าวต่อว่ สำหรับวัน UHC Day นับเป็นก้าวย่างสำคัญ แม้ว่าวันนี้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยได้ก้าวข้ามประแด็นการมีสิทธิและความยั่งยืนของระบบแล้ว เพียงแต่ทำอย่างไรให้การมีสิทธิและความยั่งยืนนี้ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน เกิดความสมดุลระหว่างผู้ให้และรับบริการในระบบ ซึ่งจากการทำหน้าที่ในฐานะประธานอนุกรรมการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้และผู้รับบริการ จากการรับฟังความเห็นในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ทั้ง 2 ฝ่ายต่างต้องการยกระดับและพัฒนาให้ระบบมีคุณภาพและมาตรฐานเช่นเดียวกัน ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันผลักดันจากนี้ต่อไป

Categories: Health

‘5 ทำ 5 ไม่ ห่างไกลมะเร็ง’

HFocus - Sun, 12/10/2017 - 14:01

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แนะจำหลักง่ายๆ 5 ทำ 5 ไม่ห่างไกลมะเร็ง พร้อมเตือนประชาชนทุกวัยควรตรวจสุขภาพทุกปี

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคมะเร็งนับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยและเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของคนไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 สถิติล่าสุดของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบผู้ป่วยรายใหม่ 112,392 คนต่อปี โดยมีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมะเร็งที่พบบ่อยในเพศชาย 3 อันดับแรก คือ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ส่วนในเพศหญิง 3 อันดับแรก คือ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับและท่อน้ำดี

ซึ่งในวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ขอเน้นให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย หมั่นใส่ใจดูแลสุขภาพและตรวจสุขภาพเป็นประจำแม้ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ

นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า การลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง แนะนำให้ประชาชนใช้หลักการป้องกันโรคมะเร็ง 5 ทำ 5 ไม่ ห่างไกลมะเร็ง โดย 5 ทำ ประกอบด้วย

1. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละอย่างน้อย 3ครั้ง ครั้งละ 30 นาทีขึ้นไป

2. ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด

3. กินผักผลไม้ให้ได้ครึ่งหนึ่งของอาหารที่บริโภคแต่ละมื้อ

4. รับประทานอาหารหลากหลายประเภท อย่ากินอาหารซ้ำๆ เป็นประจำ

5. ตรวจร่างกายเป็นประจำ แม้ว่าตนเองจะมีสุขภาพแข็งแรงหรือไม่เคยเจ็บป่วยก็ตาม

ส่วน 5 ไม่ ประกอบด้วย

1. ไม่สูบบุหรี่หรือสูดดมควันบุหรี่

2. ไม่มั่วเซ็กซ์

3. ไม่ดื่มสุรา

4. ไม่ตากแดดจ้า

5. ไม่กินปลาน้ำจืดดิบ

เพื่อลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง และที่สำคัญคืออย่าปล่อยให้มีอาการของโรคก่อน ควรมาตรวจสุขภาพเพื่อค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรกเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง

Categories: Health

Elon Musk เผย Tesla กำลังซุ่มพัฒนาชิป AI สำหรับรถยนต์ไร้คนขับ

TechTalkThai - Sun, 12/10/2017 - 00:30

ในงานประชุมวิชาการ Neural Information Processing Systems หรือ NIPS ทาง Elon Musk ได้ออกมาเปิดเผยว่า Tesla นั้นกำลังพัฒนาชิป Artificial Intelligence หรือ AI เพื่อใช้ในระบบรถยนต์ไร้คนขับโดยเฉพาะอยู่ และ Tesla นั้นก็จริงจังกับเทคโนโลยีด้าน AI ทั้งในแง่มุมของ Software และ Hardware เป็นอย่างมาก

Credit: Tesla

 

ผู้ที่รับบทบาทหลักๆ ในการพัฒนา AI Hardware ภายใน Tesla เวลานี้คือ Jim Keller อดีต Lead Architect ที่มีบทบาทในการพัฒนาชิปจำนวนมากให้กับ AMD และ Apple มาก่อน ผู้ซึ่งเข้าร่วมงานกับ Tesla เมื่อปี 2016 ที่ผ่านมา และทำงานร่วมกับ Andrej Karpathy ผู้ดำรงตำแหน่ง Director of AI โดยตรง

Elon Musk นั้นเชื่ออย่างแรงกล้าว่ารถยนต์จำนวนครึ่งหนึ่งที่จะถูกสร้างขึ้นมาในช่วง 10 ปีนับถัดจากนี้ จะเป็นรถยนต์ไร้คนขับ ในขณะที่เทคโนโลยี Artificial General Intelligence (AGI) นั้นจะเริ่มพร้อมใช้งานได้ภายในอีก 7-8 ปี โดยถึงแม้เขานั้นจะเป็นหนึ่งในคนที่ออกมาเตือนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จาก AI ในอนาคต แต่เขาก็ยังเชื่อด้วยเช่นกันว่ามนุษยชาตินั้นยังมีหนทางที่จะนำ AI มาใช้สร้างประโยชน์ได้ในหลากหลายหนทาง

ก็ถือว่าชัดเจนไม่น้อยว่าทำไม Elon Musk ถึงออกมาเปิด OpenAI ก่อนหน้านี้ ส่วนสถาปัตยกรรม แนวคิด และประสิทธิภาพของชิป AI ที่ Tesla กำลังพัฒนาอยู่นี้ยังไม่เป็นที่เปิดเผย

 

ที่มา: https://www.theregister.co.uk/2017/12/08/elon_musk_finally_admits_tesla_is_building_its_own_custom_ai_chips/

The post Elon Musk เผย Tesla กำลังซุ่มพัฒนาชิป AI สำหรับรถยนต์ไร้คนขับ appeared first on TechTalkThai.

Categories: Technology

ฝรั่งเศสเตรียมออกกฎอนุญาตให้ใช้บล็อกเชนเทรดหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด

Blog None - Sat, 12/09/2017 - 21:55

รัฐบาลฝรั่งเศสเตรียมออกกฎใหม่เพื่อให้ใช้บล็อกเชนทำการเทรดหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เปิดช่องทางให้ธนาคารและบริษัทฟินเทคสามารถสร้างแพลตฟอร์มบล็อกเชนสำหรับเทรดหลักทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในตลาด เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากตัวกลางอย่างโบรกเกอร์หรือธนาคารผู้รับฝากทรัพย์สิน (custodian)

Bruno Le Maire รัฐมนตรีกระทรวงการคลังฝรั่งเศสกล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีใหม่นี้จะเปิดให้บริษัทฟินเทคและบริษัทด้านการเงินอื่น ๆ พัฒนาหนทางในการเทรดหลักทรัพย์ที่เร็วกว่า, ถูกกว่า, โปร่งใสกว่า และปลอดภัยกว่า ซึ่งกฎนี้จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ปารีสเป็นที่น่าดึงดูดในการเป็นศูนย์กลางทางการเงิน

ปัจจุบัน รัฐบาลฝรั่งเศสกำลังหาหนทางเพื่อทำให้ปารีสกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินมากมาย โดยออกนโยบายตั้งแต่ลดภาษี ไปจนถึงคำมั่นสัญญาว่าจะจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติจำนวนมากยิ่งขึ้น และการเปิดให้โอกาสให้ใช้บล็อกเชนในการเทรดหลักทรัพย์ก็เป็นหนึ่งในนโยบายเพื่อดึงดูดบริษัทต่างชาติให้เข้ามาทำธุรกิจในฝรั่งเศสมากขึ้น

ที่มา - Reuters

ภาพประกอบจาก Wikimedia

Topics: FranceBlockchainFinTech
Categories: Technology

Telegram ออกอัพเดต: ส่งภาพเป็นอัลบั้มใน Secret Chat, เพิ่มตัวเลือกใช้โหมด peer-to-peer เมื่อโทรผ่านแอพ

Blog None - Sat, 12/09/2017 - 20:06

Telegram ออกอัพเดตเวอร์ชัน 4.6 ทั้งบน iOS และ Android โดยมีฟีเจอร์ใหม่ดังนี้

  • เพิ่มการตั้งค่าสำหรับการดาวน์โหลดสื่ออัตโนมัติ และการบันทึกภาพที่อีกฝ่ายส่งมา
  • ปาดซ้ายบนข้อความใด ๆ เพื่อตอบกลับ (เฉพาะ iOS)
  • ลิงก์พรีวิวสำหรับ Instagarm และ Twitter ที่มีรูปภาพหลายรูปจะแสดงรูปครบทั้งหมด จากเดิมที่แสดงแค่รูปเดียว
  • ข้อความในช่องสาธารณะและกลุ่มสามารถฝังด้วยการใช้ HTML-widget ได้
  • Secret Chats รองรับการใช้งานระบบอัลบั้ม
  • รองรับ MTProto 2.0
  • เพิ่มตัวเลือกบังคับใช้งานโหมด peer-to-peer ในการโทรติดต่อกับที่อยู่ติดต่อใด ๆ ผ่าน Telegram
  • แก้ปัญหาแอพแครชบน iOS 6
  • ปรับปรุงความเร็วตอนเปิดแอพและความเร็วโดยรวม

ที่มา - Telegram (Twitter)

Topics: Telegram
Categories: Technology

Steve Wozniak เผยเขามี iPhone X ใช้แล้ว เพราะ Tim Cook เอามาให้

Blog None - Sat, 12/09/2017 - 17:59

Steve Wozniak ผู้ร่วมก่อตั้งแอปเปิลไปร่วมพูดในงาน Pivot Summit โดยเขาได้พูดในหลายประเด็นที่น่าสนใจ รวมทั้ง iPhone X ที่เขาบอกว่าจะไม่ไปซื้อตั้งแต่วันแรกที่วางจำหน่าย เหมือนกับรุ่นก่อนหน้าที่เขามักไปซื้อวันแรก

Wozniak บอกว่าหลังเขาพูดออกสื่อเรื่อง iPhone X แบบนั้น ซีอีโอแอปเปิล Tim Cook ก็ได้นำ iPhone X มาให้เขาใช้งานเป็นการส่วนตัวเลย ซึ่งเขาบอกว่า "ก็ชอบอยู่นะ"

เขายังพูดถึงประเด็นอื่น ว่าคนมักเทียบสตีฟ จ็อบส์ กับ Elon Musk ซึ่งเขามองว่าทั้งคู่มีแนวคิดไม่เหมือนกัน แต่วิสัยทัศน์นั้นเหมือนกันคือการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการตนเอง สุดท้ายเขาพูดถึง Bitcoin ว่า เคยลงทุนตั้งแต่ช่วงแรกๆ เพื่อทดลองดู แต่เมื่อถูกขโมยไป 7 Bitcoins เขาก็ตัดสินใจเลิกลงทุน

ที่มา: 9to5Mac ภาพ @MishManners

Topics: Steve WozniakiPhone XBitcoin
Categories: Technology

Pages